Wymagania licencyjne dla psychologów


Psychologowie w praktyce indywidualnej lub grupowej oraz ci, którzy oferują jakikolwiek rodzaj opieki nad pacjentem (w tym psychologowie kliniczni w mieście Warszawa, doradcy i psychologowie szkolni) muszą spełniać wymogi certyfikacji lub licencjonowania.

Licencja psychologa

Prawa licencyjne różnią się w zależności od kraju i typu oraz wymagają od licencjonowanych lub certyfikowanych psychologów, aby ograniczyć swoją praktykę do obszarów, w których rozwinęli kompetencje zawodowe poprzez szkolenia i doświadczenie. Psycholog w Warszawie i doradcy zazwyczaj potrzebują doktorat z psychologii, zatwierdzonego stażu i od 1 do 2 lat doświadczenia zawodowego. Ponadto wszystkie państwa wymagają, aby wnioskodawcy zdali odpowiedni egzamin. Większość urzędów państwowych licencjonuje administrację standardowym testem, a wiele z nich uzupełnia go o dodatkowe pytania ustne lub pisemne. Niektóre państwa wymagają kontynuowania edukacji w celu odnowienia licencji.

Certyfikat NCSP

Krajowe Stowarzyszenie Psychologów Szkół (NASP) przyznaje się do uznania certyfikowanego psychologa szkolnego (NCSP), uznającego kwalifikacje zawodowe w psychologii szkolnej na poziomie krajowym, a nie na poziomie państwowym. Obecnie 31 państw rozpoznaje program NCSP i zezwala osobom, które uzyskały certyfikat, na przekazywanie poświadczeń z jednego państwa do drugiego bez konieczności nowego egzaminu certyfikacyjnego. W państwach, w których rozpoznano program NCSP, wymogi dotyczące certyfikacji lub licencjonowania oraz te, które dotyczą programu NCSP często są takie same lub podobne.

Inne wymagane umiejętności

Aspirujący psychologowie, którzy są zainteresowani bezpośrednią opieką nad pacjentem, muszą być emocjonalnie stabilni, dojrzali i zdolni skutecznego radzenia sobie z ludźmi. Wrażliwość, współczucie, dobre umiejętności komunikacyjne, umiejętność kierowania i inspirowania innych stanowią szczególnie ważną cechę dla osób pragnących wykonać pracę kliniczną i doradztwo. Psychologowie zajmujący się badaniami powinni być zdolni do szczegółowej pracy niezależnie i jako część zespołu. Cierpliwość i wytrwałość są istotnymi cechami, ponieważ osiągnięcie wyników w psychologicznym leczeniu pacjentów lub w badaniach może zająć dużo czasu.

Zapraszamy na stronę: http://www.strefazmiany.pl/