Wymagania w pracy trenera personalnego


Osobisty trener posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania bezpiecznych i skutecznych programów fitness. Trenerzy personalni w Poznaniu instruują i pomagają ludziom w osiągnięciu osobistych celów zdrowotnych i sportowych. Aby zostać trenerem personalnym, trzeba spełnić określone wymagania.

Opis pracy trenera osobistego

Dzięki programom telewizyjnym i gwiazdom, które zatrudniają trenerów, ta ścieżka kariery ma znacznie wyższy profil niż kiedykolwiek wcześniej. To sprawia, że ? Trenerzy są rozpoznawani jako realna i aktywna część indywidualnego wyznaczania celów i osiągnięć. Rola, jaką odgrywają trenerzy w sukcesie swoich klientów jest coraz bardziej widoczna. Jednak niestety wiele poglądów na temat tego, czym tak naprawdę zajmuje się trener personalny uległo znacznemu zniekształceniu. Dobry trener personalny zapewnia bezpieczne, skuteczne, zabawne i interesujące ćwiczenia wszystkim trenującym fitness. Programy szkoleniowe, które rozwija, powinny być zróżnicowane i progresywne, a także ukierunkowane na poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia klientów. Trener personalny powinien być entuzjastycznie nastawiony i wspierający, opis zawodu trenera personalnego na http://bodyactive.eu/trener-personalny/. Jego klienci powinni być zainteresowani i pobudzeni, co zwiększy ich zaangażowanie oraz utrzyma chęć poprawy własnego zdrowia i samopoczucia.

Zakres praktyki dla trenerów osobistych

Do podstawowych obowiązków trenera personalnego należy m.in. posiadanie i utrzymywanie praktycznej wiedzy na temat anatomii człowieka oraz koncepcji ćwiczeń funkcjonalnych, podstawowego żywienia i podstawowych zasad nauki ćwiczeń; zdolność do projektowania i wykonywania indywidualnych ćwiczeń fitness, dostosowanych do potrzeb i osiągalnych celów indywidualnego, pozornie zdrowego klienta, w sposób bezpieczny i skuteczny; pragnienie pomagania klientom osiągnąć swoje cele zdrowotne i sportowe poprzez odpowiednie ćwiczenia układu sercowo-naczyniowego oraz ćwiczenia odpornościowe i rozciągające;
zdolność do motywowania innych w zachęcający sposób do poprawy ogólnej kondycji i zdrowia, poświęcenie czasu na utrzymanie integralności osobistej i zaufania klientów, a także samodoskonalenie, samoświadomość, ciągłe uczenie się oraz osobisty rozwój w odniesieniu do zdrowia osobistego, sprawności i zdolności umysłowej.